VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Může oddíl působit neorganizovaně, tzn. jeho zřizovatelem není žádná organizace jen prostě vedoucí?

ano, ale jen pokud má oddíl méně než 10 členů do 15 let
ano je to možné
ano, ale vedoucímu musí být více než 25 let
ne není to možné

Na tábor přijede kamarád, kterému je 20 let. Je pověřen hlídáním dětí, které jezdí na lanovce z lan. Lano praskne, kdo zaplatí škodu?

ten kdo tábor organizuje, pokud není prokázáno, že kamarád lano zničil svým přičiněním
vylosuje se někdo na nástupu
kamarád, protože má smůlu, byl v blbý čas na blbém místě
rodiče účastníků, kteří zrovna v tu chvíli jezdili na lanovce

Jak se jmenuje věc ve které stát vydává všechny zákony?

zákoník
soupis pravidel
sbírka zákonů
sbírka pravidel

Právní subjektivita u fyzické osoby vzniká narozením nebo dovršením 18ti let věku?

narozením, ale pouze u dětí narozených v manželství
fyzická osoba nemá právní subjektivitu
narozením
dovršením 18ti let věku

Pokud tě vedení oddílu či zřizovatel neproškolí ohledně rizik při práci s dětmi, je to tvoje výhoda či nevýhoda?

pokud se něco stane je to moje výhoda, můžu být zbaven části odpovědnosti
je to výhodné, rád si dělám vše po svém
je to jedno, školení bývají většinou dosti nudná
je to nevýhoda, protože pak nevím co mám vlastně dělat

Z kolika dětí se vyprofiluje vedoucí, který je schopen přebrat a vést oddíl?

cca z 20
cca z 200
cca ze 100
cca z 50

Tvé okolí tě považuje za blázna, který si hraje s dětmi, jezdí z víkendu v otrhaném oblečení z kterého se line vůně kouře z ohně a nevydrží o víkendu doma. Co s tím?

trpělivě budu všem neustále ličit zážitky, případně pozvu všechny co nevěří na tábor
vynasnažím se vozit si na akce čisté oblečení v kterém pojedu domů
zkusím vysvětlovat, že je to potřebná činnost, pokud budou posměšky pokračovat, nechám je být
pokusím se chodit domů až za tmy aby si mně nikdo nevšímal

Kdo dospívá dříve chlapci nebo dívky?

chlapci o cca 5 let
dívky o cca 2-3 roky
chlapci o cca 2-3 roky
dívky o cca 5 let

Jsou v nějakém zákoně zakotvena práva a povinnosti vedoucích či praktikantů?

ano, existuje speciální zákon upravující práci s dětmi
ne, vedoucí si mohou dělat co chtějí, žádný zákon se na ně nevztahuje
ano, existuje sada zákonů pro práci s dětmi a mládeží a další sada pak pro letní tábory
jednotně ne, lze najít dílčí obecné věci v obecných předpisech

Chci koupit na tábor super lano v akci. Co bych měl předtím udělat?

dohodnout se s vedoucím či správcem oddílové kasy, že s tím souhlasí
zavolat kamarádům, že budeme mít lano na svazování neposlušných dětí
vzít si v krámě vozík, abych to měl v čem odvést
pospíšit si aby mne ho nevyprodali

Pokud objednávám do oddílu věci na internetu, kdo musí být uveden na faktuře (účtence) jako odběratel, abych dostal věci proplaceny? Uvažujme variantu, kdy eshop neumožňuje nákup bez uvedení odběratele.

údaje o vedoucím oddílu
údaje organizace pod kterou jako oddíl působíme
údaje o tom, kdo nakupuje
údaje o tom, kdo bude věc vyzvedávat

Může být paragon za nákup napsán na obyčejném kusu papíru?

ano
ano, ale obchodník může takto vystavit jen 5 paragonů za den
ano, ale papír musí být formátu A4
ne

Děti pobíhaly po louce na boso a jeden kluk si způsobil hlubokou řeznou ránu na noze od pohozeného střepu. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci?

zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku nebo bérce a pokud krvácení stále trvá, přiložíme ještě tlakový obvaz přímo na ránu
zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku a pokud krvácení stále trvá, přiložíme další škrtidlo do oblasti bérce
ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti stehna
zaškrtníme končetinu v oblasti stehna, kotníku i bérce a přiložíme obvaz na ránu

Jaká je první pomoc při popáleninách?

sterilně popálené místo překrýt
strhnout z hořícího oděv
potřít popáleninu něčím mastným
propíchnout vytvořený puchýř

Promodralé rty, špička nosu, konečky prsty na rukou a bezvědomí signalizují stav?

kdy má postižený rozvinuté šoky
kdy postižený nedýchá
nadměrného požití alkoholu
kdy má postižený vnitřní krvácení

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu