VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Jedeme na tábor do vesnice kde platí místní vyhláška, že v srpnu se mohou v lese rozdělávat ohně. My ale správně tušíme, že lesní zákon nám ohně v lese dělat zakazuje. Co tedy vlastně platí?

platí lesní zákon, je vyšším předpisem než místní vyhláška
platí ten předpis, který byl vydán později
nelze určit, je nutno se obrátit s dotazem na soud
platí ten předpis, který byl vydán dříve

Vedoucí přivezl na tábor motorovou pilu a rozhodl se všem ukázat jaký je machr v kácení stromů. Může vůbec jen tak vyrazit do lesa a začít kácet soušky?

pokud je to jeho les, nebo má souhlas majitele tak může
nemůže, motorová pila na tábor nepatří
může, ale děti musejí být v bezpečné vzdálenosti
nesmí zakazuje mu to lesní zákon

Co s členem kolektivu, který nenápadně šikanuje nováčky či ostatní členy?

nic, občasné žertíky jsou prospěšné pro celý kolektiv a člověk se rád zasměje cizímu neštěstí
oplácet mu stejnou mincí
vyloučit z kolektivu, čím dříve tím lépe
pokud mu nejde domluvit, postupně dotyčného eliminovat a nenápadně směřovat k tomu aby opustil kolektiv

Najdu mezi věcmi u dětí pornočasopis, co s ním?

zabavit, zničit, rodiče informovat dle toho u koho ho najdu
veřejně oznámit na nástupu co jsme našli a veřejně zničit
zabavit, prohlížet večer na poradě vedoucích, optat se zda má někdo další díl
zasmát se a se slovy, že jsme nebyli jiní odejít

Co uděláte s členem oddílu, který neustále narušuje jeho chod a nic mu není po vůli?

budeme to ignorovat a přehlížet, však on z toho jednou vyroste
s tím nelze nic udělat vždy se najde někdo komu není nic dobré
pokusíme se domluvit mu, pokud to nepomůže budeme to zkoušet stále dokola
pokud není možná domluva či náprava, člena musíme postupně vyloučit aby nenarušoval chod oddílu

Můžu vstoupit kdykoliv do jakéhokoliv lesa?

ano, lesní zákon mne to umožňuje, ale neplatí to v letních měsích kdy hrozí sucho
ne, lesní zákon mně to sice umožňuje, ale musím dát pozor zda není zakázán vstup do lesů např. z odstřelu zvěře, chemického postřiku, lesních prací či nejsem v národním parku
ne, pokud nejde o státní les, musím mít souhlas majitele
ano, umožňuje mne to lesní zákon

Tvé okolí tě považuje za blázna, který si hraje s dětmi, jezdí z víkendu v otrhaném oblečení z kterého se line vůně kouře z ohně a nevydrží o víkendu doma. Co s tím?

trpělivě budu všem neustále ličit zážitky, případně pozvu všechny co nevěří na tábor
vynasnažím se vozit si na akce čisté oblečení v kterém pojedu domů
zkusím vysvětlovat, že je to potřebná činnost, pokud budou posměšky pokračovat, nechám je být
pokusím se chodit domů až za tmy aby si mně nikdo nevšímal

Pro kterou věkovou skupinu již lze využívat věci jako recese či dvojsmysly?

mládež (15-19)
mladší školní věk (6-9)
dospívající (12-15)
starší školní věk (9-12)

Chceme potrestat děti a nenapadne nás nic jiného než na ně řvát. Bude to mít efekt?

ano, jak jinak chcete řešit pořádné vynadání
ano, děti se zaleknout a dají si příště pozor
ne, navíc tím ukážeme slabost, že neumíme věci řešit v klidu
ne, ale pro vlastní úlevu je to neocenitelné

Musí být na paragonu razítko?

jen pokud je na vyšší cenu než 2 500 Kč
jen pokud je na vyšší cenu než 500 Kč
ano
ne

Základní postup resuscitace dospělého člověka se skládá z?

uložení do stabilizované polohy a nahmatání pulsu, pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce
přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic
záklon hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic, pokud do 10 minut nezačne postižený dýchat zavoláme záchrannou službu
vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic, pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2

Během výletu v horách jeden účastník nešťastně upadl, stěžuje si na bolest v kyčli a stehně, pro bolest s nohou ani nepohne. Pokud je to možné, přivoláme pomoc, postiženého přikryjeme a nemanipulujeme s ním. Pokud je ale nutné postiženého někam improvizovaně dopravit, provedeme znehybnění postižené končetiny nejlépe?

znehybnění není nutné, postiženého musíme stejně odnést
pomocí dlahy od kotníku ke kyčli
pomocí dlahy od kolene do podpaždí
fixací k druhostranné končetině

Jak vypadá stabilizovaná poloha?

vleže na zádech s podloženou hlavou
vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky
vleže na zádech s podloženýma nohama
vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně

Na velkou krevní ztrátu reaguje organismus?

zvýšenou krvetvorbou
okamžitou ztrátou vědomí
poruchou krvetvorby
postupně se rozvíjejícím šokem

Jak vypadá úlevová poloha při poranění břicha?

leh na zádech, podložit dolní končetiny např. židlí
leh na boku
leh na zádech, vypodložit měkce dolní končetiny
stabilizovaná poloha

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu