VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Vedoucí by měl být k vedení oddílu pověřen od zřizovatele. Jakou formu má toto pověření mít?

stačí poplácání po zádech s dovětkem ty to zmákneš
ústní se záznamem (nahrávka)
písemnou
písemnou s oveřenými podpisy

Jdeme kolem pole plného krásné kukuřice. Děti nenapadne nic lepšího než si hrát na schovku. Přijmete s nadšením jejich nápad a vyrazíte jako střela se schovat nebo jen otráveně zabručíte a jdete dále?

pozoruji usilovně děti z kraje pole, abych je neztrazil(a) z dohledu
mám tušení že to možné není, ale žádný zákon to nezakazuje
zabručím a nápad nepovolím, protože by šlo o porušení zákona o ochraně krajiny a navíc ještě o poškozování cizí věci (úroda)
ještě než se schovám, sním tři kukuřice

Kolik je optimální počet dětí na jednoho vedoucího?

10-15
15-20
nelze stanovit, ve hře je příliš mnoho okolností
5-10

Jedete se skupinkou dětí jako jeden vedoucí. Z vlaku vystoupíte jako?

nevystoupím
poslední
jak se vám hodí
první

Je bezpečnější jít po silnici vpravo jako útvar, nebo vlevo jako chodci?

vpravo, protože je to tak ve vyhlášce
vpravo, protože útvar je větší a dříve si ho auto všimne
vlevo, protože vidíme na přijíždějící auta, ale musíme jít v jednostupu jako chodci
je to úplně jedno

Jaká je první věc, kterou uděláme při první pomoci při úrazu?

poskytneme umělé dýchání
odstraníme příčinu
zastavíme krvácení
zavoláme lékaře

Pro jakou věkovou skupinu je typická silná kritika svého vedoucího?

mladší školní věk (6-9)
dospívající (12-15)
starší školní věk (9-12)
mládež (15-19)

Co říká o vedoucím věta kterou pronese na akci, ta jména nováčků si stejně do vánoc nezapamatuju?

nic, chápu to, mám to na stejno
nic, třeba si zase pamatuje něco jiného
nezájem o děti
že si nic nepamatuje

Co z následujících věcí musí obsahovat paragon?

cenu, výrobní číslo a délku záruky
označení prodávajícího, podpis a otevírací dobu provozovny
datum, cenu a podpis
datum, jméno prodavače, údaj zda bylo zboží v akci

Pokud objednávám do oddílu věci na internetu, kdo musí být uveden na faktuře (účtence) jako odběratel, abych dostal věci proplaceny? Uvažujme variantu, kdy eshop neumožňuje nákup bez uvedení odběratele.

údaje o vedoucím oddílu
údaje organizace pod kterou jako oddíl působíme
údaje o tom, kdo nakupuje
údaje o tom, kdo bude věc vyzvedávat

Může být paragon za nákup napsán na obyčejném kusu papíru?

ano, ale obchodník může takto vystavit jen 5 paragonů za den
ne
ano, ale papír musí být formátu A4
ano

Děti pobíhaly po louce na boso a jeden kluk si způsobil hlubokou řeznou ránu na noze od pohozeného střepu. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci?

ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti stehna
zaškrtníme končetinu v oblasti stehna, kotníku i bérce a přiložíme obvaz na ránu
zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku a pokud krvácení stále trvá, přiložíme další škrtidlo do oblasti bérce
zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku nebo bérce a pokud krvácení stále trvá, přiložíme ještě tlakový obvaz přímo na ránu

Jak vypadá stabilizovaná poloha?

vleže na zádech s podloženou hlavou
vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky
vleže na zádech s podloženýma nohama
vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně

Jak zastavíme krvácení z nosu?

předklonem hlavy a studeným obkladem
stlačením nosních křídel proti sobě
stlačením nosních křídel, předklonem hlavy a studeným obkladem
stlačením nosních křídel, záklonem hlavy a studeným obkladem

Jak se zachováte, pozře-li někdo kyselinu?

podáme mléko
vyvoláme zvracení
neděláte nic, dokud se nedostaví lékařská pomoc
podáte co největší množství vody

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu