VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Na tábor přijede kamarád, kterému je 20 let. Je pověřen hlídáním dětí, které jezdí na lanovce z lan. Lano praskne, kdo zaplatí škodu?

vylosuje se někdo na nástupu
kamarád, protože má smůlu, byl v blbý čas na blbém místě
rodiče účastníků, kteří zrovna v tu chvíli jezdili na lanovce
ten kdo tábor organizuje, pokud není prokázáno, že kamarád lano zničil svým přičiněním

Může být člověk právnickou osobou?

ano, ale musí požádat o registraci u Ministerstva vnitra
jen za předpokladu, že je jednatelem firmy
ano
ne

Do tábora přichází neznámá postava a jelikož jste první na ráně přižene se k vám a se slovy: „Já jsem kontrola z hygienické stanice, okamžitě mi ukažte všechno co chci vidět“ a už se žene do tábora. Co uděláte?

skryji se do lesa a budu tajně pozorovat počínání oné postavy
vyfotím se s kontrolou na památku a odvedu jí obloukem do lesíka, abychom stihli v táboře uklidit nejhorší věci
záhadnou postavu zastavím a než jí pustím dál informuji vedoucího
neudělám nic, neboť se zhroutím

Pokud tě vedení oddílu či zřizovatel neproškolí ohledně rizik při práci s dětmi, je to tvoje výhoda či nevýhoda?

je to jedno, školení bývají většinou dosti nudná
je to nevýhoda, protože pak nevím co mám vlastně dělat
je to výhodné, rád si dělám vše po svém
pokud se něco stane je to moje výhoda, můžu být zbaven části odpovědnosti

Kolik je optimální počet dětí na jednoho vedoucího?

5-10
10-15
15-20
nelze stanovit, ve hře je příliš mnoho okolností

Může mít plnoletý vedoucí s neplnoletou praktikantkou (např. 16 let) pohlavní styk?

ne, pouze pokud by byli oba plnoletí
ne, je možné to posuzovat jako zneužití svěřené osoby
ano, oboum je více než 15
ano, ale pro chod kolektivu je to silně nevhodné

Na co je potřeba pamatovat při péči o malé děti v oddíle?

více kontrolovat, větší dozor, téměř okamžitě regenerují, vydrží velkou zátěž, neodhánět pokud něco chtějí, nechápou dvousmysly
zásadní rozdíly mezi péči o mladší a starší děti nejsou, je potřeba je hlavně zaujmout, připravit pořádný program a příliš se jich na nic neptat
více kontrolovat, větší dozor, pomáhat s hygienou, kontrolovat vybavení, dostatek spánku, neodhánět pokud něco chtějí, nechápou dvousmysly
více kontrolovat, větší dozor, pomáhat s hygienou, kontrolovat vybavení, dostatek spánku, neodhánět pokud něco chtějí, dostatek nočních her, zvládnou větší výšky

Co uděláme pokud se nám nevrátí dítě ze hry z lesa?

zavoláme rodičům aby nebyli překvapeni až jim přiveze někdo dítě domů (např. ten kdo jej náhodně najde)
zachováme klid, informujeme co nejvíce vedoucích, vyrazíme ho hledat, počkáme jistý časový úsek, pokud vše selže ohlásíme věc policii a rodičům
zavoláme policii, je tu přece od toho aby nám pomohla, než přijede vyrazíme se podívat jestli se neskrývá v hustníku
zachováme klid, počkáme do rána určitě se vrátí, pokud ne tak se poradíme s rodiči

Do tábora nám se skupinkou dětí (6-12 let) zbývají 3 km po nebezpečné silnici, je tma a prší. Může pro nás z tábora přijet auto i když nemáme pro děti autosedačky?

ano, konáme sice přestupek, ale odvracíme případné nebezpečí
ne, musíme to dojít pěšky ať se nám to líbí nebo ne
jistě, pravděpodobnost policejní kontroly v tomto místě a čase je mizivá
ano, ale musíme vozit děti max. po 2

Co to je tepelná pohoda?

tabulka ideálních teplot pro putovní tábory
když je v noci více než 15 stupňů
snižování teploty vzduchu v závislosti na síle větru
když je mně v noci ve spacáku teplo

Vydrží oddíl déle při systému jeden vedoucí dělá vše a ostatní se vezou, nebo když všichni umí aspoň základy všeho a mohou se zastupovat?

při systému jeden dělá vše, protože mu do toho nikdo nezasahuje
při vzájemné zastupitelnosti, tedy když každý umí v rámci možností všechno
při systému jeden dělá vše, protože je to dokonalé a ostatní pomáhají
na tomto životnost oddílu vůbec nezáleží

Pro jakou věkovou skupinu je vedoucí nedotknutelný polobůh?

mladší školní věk (6-9 let)
je to jen vysněná pozice vedoucích, která nefunguje
starší školní věk (9-12 let)
dospívající mláděž (12-15 let)

Jaká věková skupina se vyznačuje potřebou často střídat své zájmy a zkoušet nové věci?

mládež (15-19)
dospívající (12-15)
střední školní věk (9-12)
mladší školní věk (6-9)

Během výletu v horách jeden účastník nešťastně upadl, stěžuje si na bolest v kyčli a stehně, pro bolest s nohou ani nepohne. Pokud je to možné, přivoláme pomoc, postiženého přikryjeme a nemanipulujeme s ním. Pokud je ale nutné postiženého někam improvizovaně dopravit, provedeme znehybnění postižené končetiny nejlépe?

pomocí dlahy od kotníku ke kyčli
pomocí dlahy od kolene do podpaždí
fixací k druhostranné končetině
znehybnění není nutné, postiženého musíme stejně odnést

Promodralé rty, špička nosu, konečky prsty na rukou a bezvědomí signalizují stav?

kdy má postižený vnitřní krvácení
kdy má postižený rozvinuté šoky
kdy postižený nedýchá
nadměrného požití alkoholu

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu