VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Co to je presumpce neviny?

je to nemoc způsobená přílišným hlukem dětí
dokud někdo nepředloží jasné důkazy o vaši vinně, jste nevinní
takový pojem neexistuje
dokud soud nerozhodne, že jste něco provedli, jste považováni za nevinné - neplatí u odpovědnosti za svěřené věci (např. maso na oběd :))

Jedeme na tábor do vesnice kde platí místní vyhláška, že v srpnu se mohou v lese rozdělávat ohně. My ale správně tušíme, že lesní zákon nám ohně v lese dělat zakazuje. Co tedy vlastně platí?

platí lesní zákon, je vyšším předpisem než místní vyhláška
platí ten předpis, který byl vydán později
nelze určit, je nutno se obrátit s dotazem na soud
platí ten předpis, který byl vydán dříve

Pokud tě vedení oddílu či zřizovatel neproškolí ohledně rizik při práci s dětmi, je to tvoje výhoda či nevýhoda?

je to výhodné, rád si dělám vše po svém
je to nevýhoda, protože pak nevím co mám vlastně dělat
pokud se něco stane je to moje výhoda, můžu být zbaven části odpovědnosti
je to jedno, školení bývají většinou dosti nudná

Co uděláte s členem oddílu, který neustále narušuje jeho chod a nic mu není po vůli?

pokusíme se domluvit mu, pokud to nepomůže budeme to zkoušet stále dokola
budeme to ignorovat a přehlížet, však on z toho jednou vyroste
s tím nelze nic udělat vždy se najde někdo komu není nic dobré
pokud není možná domluva či náprava, člena musíme postupně vyloučit aby nenarušoval chod oddílu

Abychom stihli odjíždějící vlak musíme přeběhnout s dětmi přes koleje, jít podchodem není čas. Co uděláte?

stihnout vlak je prioritní prostě jdeme, přece nebudeme čekat až pojede další
toho nejstatečnějšího pošlu přes koleje aby vlak pozdržel
přes koleje nepůjdu i kdyby měl vlak ujet, pokusím se urychleně požádat někoho zda může vlak počkat
použiji zákon přírody, kdo je rychlý stihne to i podchodem, zbytek musí dalším vlakem

Co patří mezi zásadní věci při organizaci hry?

říci o co se hraje
určit velikost území a signál pro ukončení hry
určit velikost území a dohodnout se kdo hru organizuje
vysvětlit pravidla

Pokud se něco ztratí na táboře dítěti ze stanu, kdo za to nese odpovědnost?

hlavní vedoucí tábora
ten kdo byl v tu chvíli pověřen hlídáním tábora
vedoucí družinky
provozovatel tábora

Co riskujeme odmítnutím poskytnutí první pomoci?

ztrátu důvěry u těch co se to dozvědí
trestní postih
neriskujeme nic
pocit vnitřní slabosti

Kdy hodnotit průběh akce?

ke konci školního roku
ihned po akci
na nejbližší schůzce
zhodnotíme po emailu

Kterou věc by si děti měly přivést z akce?

propálené boty
nalezenou stokorunu
pamětní lístek
lepší spacák

Vaření na akcích či na táboře dětmi by mělo být?

občasným zpestřením programu
samozřejmostí
absolutně vyloučeno
okrajovou záležitostí

V jakém poměru by mělo být používání trestů a pochval?

tresty mají být častější, chválit jen za opravdové skvosty
pochvaly mají výrazně převyšovat
v ideálním kolektivu není potřeba ani jedno
vyrovnané, 50 na 50

Pro kterou věkovou skupinu již lze využívat věci jako recese či dvojsmysly?

starší školní věk (9-12)
mládež (15-19)
dospívající (12-15)
mladší školní věk (6-9)

Kdo dospívá dříve chlapci nebo dívky?

dívky o cca 5 let
dívky o cca 2-3 roky
chlapci o cca 5 let
chlapci o cca 2-3 roky

Promodralé rty, špička nosu, konečky prsty na rukou a bezvědomí signalizují stav?

nadměrného požití alkoholu
kdy má postižený vnitřní krvácení
kdy má postižený rozvinuté šoky
kdy postižený nedýchá

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu