VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Odpovídají děti za způsobenou škodu?

ano, ale vždy je za polovinu, druhou polovinu platí ten kdo měl vykonávat dozor
ne, děti jsou v pohodě za nic neodpovídají
ne, ale existují vyjímky, definované ve vyhlášce pro akce s dětmi
ano, přiměřeně svému věku a schopnostem

Vedoucí by měl být k vedení oddílu pověřen od zřizovatele. Jakou formu má toto pověření mít?

stačí poplácání po zádech s dovětkem ty to zmákneš
písemnou s oveřenými podpisy
písemnou
ústní se záznamem (nahrávka)

Jdeme kolem pole plného krásné kukuřice. Děti nenapadne nic lepšího než si hrát na schovku. Přijmete s nadšením jejich nápad a vyrazíte jako střela se schovat nebo jen otráveně zabručíte a jdete dále?

pozoruji usilovně děti z kraje pole, abych je neztrazil(a) z dohledu
zabručím a nápad nepovolím, protože by šlo o porušení zákona o ochraně krajiny a navíc ještě o poškozování cizí věci (úroda)
ještě než se schovám, sním tři kukuřice
mám tušení že to možné není, ale žádný zákon to nezakazuje

Může mít plnoletý vedoucí s neplnoletou praktikantkou (např. 16 let) pohlavní styk?

ano, oboum je více než 15
ne, pouze pokud by byli oba plnoletí
ne, je možné to posuzovat jako zneužití svěřené osoby
ano, ale pro chod kolektivu je to silně nevhodné

Můžu vstoupit kdykoliv do jakéhokoliv lesa?

ne, lesní zákon mně to sice umožňuje, ale musím dát pozor zda není zakázán vstup do lesů např. z odstřelu zvěře, chemického postřiku, lesních prací či nejsem v národním parku
ano, umožňuje mne to lesní zákon
ne, pokud nejde o státní les, musím mít souhlas majitele
ano, lesní zákon mne to umožňuje, ale neplatí to v letních měsích kdy hrozí sucho

Pro koho je na kole povinná cyklopřilba a kde?

pro osoby mladší 18 let na všech silnicicíh
pro osoby mladší 18 let na silnicích I. třídy
pro všechny, na dálnicích a rychlostních komunikacích
povinnost přilby není nikde uvedena

Kdy hodnotit průběh akce?

na nejbližší schůzce
ke konci školního roku
zhodnotíme po emailu
ihned po akci

Připravili jste perfektní hru, která navíc všechny chytla. Jak poznáme, kdy je nejlepší skončit?

skončit v nejlepším, např. ochodem na oběd
nechat hru dokud bude děti bavit
dohodnout se v půlce hry s dětmi zda chtějí hrát ještě dále
dodržíme přesně čas, který byl uveden v popisu hry

Která věková skupina mezi sebou špatně spolupracuje, např. při hrách?

dospívající mláděž (12-15 let)
mladší školní věk (6-9 let)
všechny děti při hrách spolupracují
starší školní věk (9-12 let)

Kolik osob má mít hlavní slovo v řízení (organizaci) hry?

3
2
1
4

Byl jsem pověřen nákupem oddílové GPSky za 12 000 Kč. Stačí když jako doklad o nákupu získám paragon?

pokud mne není 18, nemůžu věc nad 10 000 Kč vůbec zakoupit
ano stačí paragon, ale nesmí být psán ručně
ne, nad částky nad 10 000 Kč musí již být faktura
ano stačí paragon

Pokud objednávám do oddílu věci na internetu, kdo musí být uveden na faktuře (účtence) jako odběratel, abych dostal věci proplaceny? Uvažujme variantu, kdy eshop neumožňuje nákup bez uvedení odběratele.

údaje organizace pod kterou jako oddíl působíme
údaje o tom, kdo nakupuje
údaje o tom, kdo bude věc vyzvedávat
údaje o vedoucím oddílu

Základní postup resuscitace dospělého člověka se skládá z?

záklon hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic, pokud do 10 minut nezačne postižený dýchat zavoláme záchrannou službu
uložení do stabilizované polohy a nahmatání pulsu, pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce
vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic, pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2
přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic

Jak zastavíme krvácení z nosu?

stlačením nosních křídel, předklonem hlavy a studeným obkladem
předklonem hlavy a studeným obkladem
stlačením nosních křídel proti sobě
stlačením nosních křídel, záklonem hlavy a studeným obkladem

Jak vypadá úlevová poloha při poranění břicha?

leh na boku
leh na zádech, podložit dolní končetiny např. židlí
stabilizovaná poloha
leh na zádech, vypodložit měkce dolní končetiny

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu