VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Odpovídají děti za způsobenou škodu?

ano, ale vždy je za polovinu, druhou polovinu platí ten kdo měl vykonávat dozor
ne, ale existují vyjímky, definované ve vyhlášce pro akce s dětmi
ano, přiměřeně svému věku a schopnostem
ne, děti jsou v pohodě za nic neodpovídají

Vedoucí by měl být k vedení oddílu pověřen od zřizovatele. Jakou formu má toto pověření mít?

písemnou s oveřenými podpisy
ústní se záznamem (nahrávka)
písemnou
stačí poplácání po zádech s dovětkem ty to zmákneš

Jdeme kolem pole plného krásné kukuřice. Děti nenapadne nic lepšího než si hrát na schovku. Přijmete s nadšením jejich nápad a vyrazíte jako střela se schovat nebo jen otráveně zabručíte a jdete dále?

mám tušení že to možné není, ale žádný zákon to nezakazuje
pozoruji usilovně děti z kraje pole, abych je neztrazil(a) z dohledu
ještě než se schovám, sním tři kukuřice
zabručím a nápad nepovolím, protože by šlo o porušení zákona o ochraně krajiny a navíc ještě o poškozování cizí věci (úroda)

Pokud tě vedení oddílu či zřizovatel neproškolí ohledně rizik při práci s dětmi, je to tvoje výhoda či nevýhoda?

je to jedno, školení bývají většinou dosti nudná
pokud se něco stane je to moje výhoda, můžu být zbaven části odpovědnosti
je to výhodné, rád si dělám vše po svém
je to nevýhoda, protože pak nevím co mám vlastně dělat

Abychom stihli odjíždějící vlak musíme přeběhnout s dětmi přes koleje, jít podchodem není čas. Co uděláte?

použiji zákon přírody, kdo je rychlý stihne to i podchodem, zbytek musí dalším vlakem
stihnout vlak je prioritní prostě jdeme, přece nebudeme čekat až pojede další
přes koleje nepůjdu i kdyby měl vlak ujet, pokusím se urychleně požádat někoho zda může vlak počkat
toho nejstatečnějšího pošlu přes koleje aby vlak pozdržel

Jak dlouho po jídle je dobré počkat se zahájením sportovní činnosti či koupáním?

20 minut a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
půl hodiny a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
2 hodiny a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
hodinu a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu

Co riskujeme odmítnutím poskytnutí první pomoci?

pocit vnitřní slabosti
neriskujeme nic
trestní postih
ztrátu důvěry u těch co se to dozvědí

Vaření na akcích či na táboře dětmi by mělo být?

okrajovou záležitostí
absolutně vyloučeno
samozřejmostí
občasným zpestřením programu

Tvé okolí tě považuje za blázna, který si hraje s dětmi, jezdí z víkendu v otrhaném oblečení z kterého se line vůně kouře z ohně a nevydrží o víkendu doma. Co s tím?

pokusím se chodit domů až za tmy aby si mně nikdo nevšímal
trpělivě budu všem neustále ličit zážitky, případně pozvu všechny co nevěří na tábor
zkusím vysvětlovat, že je to potřebná činnost, pokud budou posměšky pokračovat, nechám je být
vynasnažím se vozit si na akce čisté oblečení v kterém pojedu domů

Pro kterou věkovou skupinu již lze využívat věci jako recese či dvojsmysly?

mládež (15-19)
dospívající (12-15)
mladší školní věk (6-9)
starší školní věk (9-12)

Ničí více činnost vedoucího v oddíle nedůslednost nebo lež?

lež
tyto věci činnost neničí
nedůslednost
obojí na stejno

Pitnou vodu na pití, vaření a čištění zubů je nutné užívat na?

letních táborech delších než 7 dnů
akcích zotavovacích (více než 30 dětí do 15 let na více než 4 dny)
všech akcích bez rozdílu
víkendovkách a táborech

Může být paragon za nákup napsán na obyčejném kusu papíru?

ano
ano, ale obchodník může takto vystavit jen 5 paragonů za den
ano, ale papír musí být formátu A4
ne

Při sjíždění jezu se vám posádka jedné lodi "cvakla" a jeden z nich je ve válci pod jezem. Jakožto dobří plavci uděláte?

použijeme jakoukoliv plovoucí věc (sud, kanystr, kus dřeva), navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíž k topícímu se
ihned se snažíme doplavat k postiženému, zezadu jej uchopíme a snažíme se jej odvléct ke břehu
vyrazíme další lodí do jezu a snažíme se z lodi topícího zachytit
ihned plaveme k postiženému, zezadu jej uchopíme a snažíme potopit se do proudu, který při dnu odchází od jezu

Jaká je první pomoc při popáleninách?

potřít popáleninu něčím mastným
propíchnout vytvořený puchýř
sterilně popálené místo překrýt
strhnout z hořícího oděv

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu