VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Může být člověk právnickou osobou?

ne
ano
ano, ale musí požádat o registraci u Ministerstva vnitra
jen za předpokladu, že je jednatelem firmy

Do tábora přichází neznámá postava a jelikož jste první na ráně přižene se k vám a se slovy: „Já jsem kontrola z hygienické stanice, okamžitě mi ukažte všechno co chci vidět“ a už se žene do tábora. Co uděláte?

vyfotím se s kontrolou na památku a odvedu jí obloukem do lesíka, abychom stihli v táboře uklidit nejhorší věci
neudělám nic, neboť se zhroutím
záhadnou postavu zastavím a než jí pustím dál informuji vedoucího
skryji se do lesa a budu tajně pozorovat počínání oné postavy

Je bezpečnější jít po silnici vpravo jako útvar, nebo vlevo jako chodci?

vlevo, protože vidíme na přijíždějící auta, ale musíme jít v jednostupu jako chodci
vpravo, protože je to tak ve vyhlášce
je to úplně jedno
vpravo, protože útvar je větší a dříve si ho auto všimne

Jak dlouho po jídle je dobré počkat se zahájením sportovní činnosti či koupáním?

hodinu a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
půl hodiny a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
20 minut a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu
2 hodiny a to z důvodu rychlého poklesu tlaku způsobeného ochlazením organismu

Pro koho je na kole povinná cyklopřilba a kde?

pro všechny, na dálnicích a rychlostních komunikacích
pro osoby mladší 18 let na silnicích I. třídy
povinnost přilby není nikde uvedena
pro osoby mladší 18 let na všech silnicicíh

Tvé okolí tě považuje za blázna, který si hraje s dětmi, jezdí z víkendu v otrhaném oblečení z kterého se line vůně kouře z ohně a nevydrží o víkendu doma. Co s tím?

vynasnažím se vozit si na akce čisté oblečení v kterém pojedu domů
zkusím vysvětlovat, že je to potřebná činnost, pokud budou posměšky pokračovat, nechám je být
trpělivě budu všem neustále ličit zážitky, případně pozvu všechny co nevěří na tábor
pokusím se chodit domů až za tmy aby si mně nikdo nevšímal

V jakém věku mají děti nejsilnější citovou vazbu na vedoucího?

mladší školní věk (6-9)
dospívající (12-15)
střední školní věk (9-12)
mládež (15-19)

Kdo dospívá dříve chlapci nebo dívky?

chlapci o cca 5 let
dívky o cca 2-3 roky
chlapci o cca 2-3 roky
dívky o cca 5 let

Když k vám někdo přijde a řekne, že hru prostě hrát nechce či nemůže, jak zareagujete?

jednou vyrazil na akci tak má smůlu, pokud nemá zdravotní komplikace, hrát bude
záleží na osobě vedoucího někdo se ukecat nechá, někdo prostě ne
program by měl být stavěn na dobrovolnosti, pokud uvede pádné důvody, hru hrát nemusí
záleží na okolnostech, pokud s sebou přinese třeba čokoládu, přihmouříme oči

Chci koupit na tábor super lano v akci. Co bych měl předtím udělat?

zavolat kamarádům, že budeme mít lano na svazování neposlušných dětí
dohodnout se s vedoucím či správcem oddílové kasy, že s tím souhlasí
vzít si v krámě vozík, abych to měl v čem odvést
pospíšit si aby mne ho nevyprodali

Trhali jsme na výletě třešně a jedno dítě spadlo ze stromu. Leží na zemi, hlasitě naříká, je bledé a stěžuje si na silnou bolest zad, pravá noha je zjevně zlomená. Co uděláme než dorazí záchranka?

zafixujeme zlomeninu a přetočíme zraněného do stabilizované polohy
ponecháme jej v poloze jaké se nachází, pokud je zima přikryjeme dekou či bundou
zraněného opatrně přetočíme na záda a podepřememe mu nohy
zafixujeme zlomeninu a přeneseme poraněného na kraj cesty

Optimální frekvence stisků při nepřímé masáži srdce je?

pravidelně střídáme s umělým dýcháním z plic do plic
60x za minutu u dospělých a 80x za minutu u dětí
100x za minutu u všech postižených
30 vteřin 2x za vteřinu, 30 vteřin 1x za 2 vteřiny až do příjezdu lékaře

Co má správně udělat praktikant na táboře, pokud k němu přijde dítě s tím, že má klíště?

klíště vyjmeme a druhý den se na místo podíváme zda není zarudlé
vyhledáme hlavního vedoucího a zeptáme se co udělat
pošleme dítě za zdravotnicí ať je kdekoliv
vyhledat zdravotnici, pokud jsme např. na puťáku, klíště vyjmeme a po návratu do tábora nahlásíme zdravotnici

Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří?

bledost, opocení, schvácený výraz, pocit strachu o život, apatie
zvýšená teplota a nápadně horké ruce
nápadně silná reakce na bolest, křik nebo agitované jednání, hyperaktivita
zimnice, pocit na omdlení, agresivita

Jak zastavíme krvácení z nosu?

stlačením nosních křídel proti sobě
stlačením nosních křídel, záklonem hlavy a studeným obkladem
předklonem hlavy a studeným obkladem
stlačením nosních křídel, předklonem hlavy a studeným obkladem

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu