VÝZVA
Kurzy vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody

Dáváme pouze příležitost, na vás je odhodlání a úspěch.

Na tábor přijede kamarád, kterému je 20 let. Je pověřen hlídáním dětí, které jezdí na lanovce z lan. Lano praskne, kdo zaplatí škodu?

rodiče účastníků, kteří zrovna v tu chvíli jezdili na lanovce
kamarád, protože má smůlu, byl v blbý čas na blbém místě
vylosuje se někdo na nástupu
ten kdo tábor organizuje, pokud není prokázáno, že kamarád lano zničil svým přičiněním

V kolika letech se člověk stává zletilým?

18
16
21
15

Do tábora přichází neznámá postava a jelikož jste první na ráně přižene se k vám a se slovy: „Já jsem kontrola z hygienické stanice, okamžitě mi ukažte všechno co chci vidět“ a už se žene do tábora. Co uděláte?

záhadnou postavu zastavím a než jí pustím dál informuji vedoucího
skryji se do lesa a budu tajně pozorovat počínání oné postavy
vyfotím se s kontrolou na památku a odvedu jí obloukem do lesíka, abychom stihli v táboře uklidit nejhorší věci
neudělám nic, neboť se zhroutím

Kolik je optimální počet dětí na jednoho vedoucího?

nelze stanovit, ve hře je příliš mnoho okolností
15-20
10-15
5-10

Na co je potřeba pamatovat při péči o malé děti v oddíle?

více kontrolovat, větší dozor, pomáhat s hygienou, kontrolovat vybavení, dostatek spánku, neodhánět pokud něco chtějí, nechápou dvousmysly
zásadní rozdíly mezi péči o mladší a starší děti nejsou, je potřeba je hlavně zaujmout, připravit pořádný program a příliš se jich na nic neptat
více kontrolovat, větší dozor, pomáhat s hygienou, kontrolovat vybavení, dostatek spánku, neodhánět pokud něco chtějí, dostatek nočních her, zvládnou větší výšky
více kontrolovat, větší dozor, téměř okamžitě regenerují, vydrží velkou zátěž, neodhánět pokud něco chtějí, nechápou dvousmysly

Co uděláme pokud se nám nevrátí dítě ze hry z lesa?

zachováme klid, informujeme co nejvíce vedoucích, vyrazíme ho hledat, počkáme jistý časový úsek, pokud vše selže ohlásíme věc policii a rodičům
zachováme klid, počkáme do rána určitě se vrátí, pokud ne tak se poradíme s rodiči
zavoláme rodičům aby nebyli překvapeni až jim přiveze někdo dítě domů (např. ten kdo jej náhodně najde)
zavoláme policii, je tu přece od toho aby nám pomohla, než přijede vyrazíme se podívat jestli se neskrývá v hustníku

Je bezpečnější jít po silnici vpravo jako útvar, nebo vlevo jako chodci?

je to úplně jedno
vlevo, protože vidíme na přijíždějící auta, ale musíme jít v jednostupu jako chodci
vpravo, protože útvar je větší a dříve si ho auto všimne
vpravo, protože je to tak ve vyhlášce

Pro koho je na kole povinná cyklopřilba a kde?

pro osoby mladší 18 let na všech silnicicíh
povinnost přilby není nikde uvedena
pro všechny, na dálnicích a rychlostních komunikacích
pro osoby mladší 18 let na silnicích I. třídy

Skutečně jsou mladší školní děti (6-9 let) neutahatelné a regenerují neskutečně rychle?

je to jen fáma, děti skoro nic nevydrží
platí to jen do určitého stavu jejich únavy, pak velmi rychle odpadnou
ano, ale musí přes noc spát minimálně 12 hodin
ano, je to těžko uvěřitelné, ale nejdou téměř utahat

Jaká věková skupina se vyznačuje potřebou často střídat své zájmy a zkoušet nové věci?

mladší školní věk (6-9)
mládež (15-19)
střední školní věk (9-12)
dospívající (12-15)

Kdo dospívá dříve chlapci nebo dívky?

dívky o cca 2-3 roky
chlapci o cca 2-3 roky
chlapci o cca 5 let
dívky o cca 5 let

Jsou v nějakém zákoně zakotvena práva a povinnosti vedoucích či praktikantů?

ne, vedoucí si mohou dělat co chtějí, žádný zákon se na ně nevztahuje
ano, existuje sada zákonů pro práci s dětmi a mládeží a další sada pak pro letní tábory
jednotně ne, lze najít dílčí obecné věci v obecných předpisech
ano, existuje speciální zákon upravující práci s dětmi

Když k vám někdo přijde a řekne, že hru prostě hrát nechce či nemůže, jak zareagujete?

záleží na okolnostech, pokud s sebou přinese třeba čokoládu, přihmouříme oči
program by měl být stavěn na dobrovolnosti, pokud uvede pádné důvody, hru hrát nemusí
jednou vyrazil na akci tak má smůlu, pokud nemá zdravotní komplikace, hrát bude
záleží na osobě vedoucího někdo se ukecat nechá, někdo prostě ne

Při sjíždění jezu se vám posádka jedné lodi "cvakla" a jeden z nich je ve válci pod jezem. Jakožto dobří plavci uděláte?

ihned plaveme k postiženému, zezadu jej uchopíme a snažíme potopit se do proudu, který při dnu odchází od jezu
použijeme jakoukoliv plovoucí věc (sud, kanystr, kus dřeva), navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíž k topícímu se
ihned se snažíme doplavat k postiženému, zezadu jej uchopíme a snažíme se jej odvléct ke břehu
vyrazíme další lodí do jezu a snažíme se z lodi topícího zachytit

Jak se zachováte, pozře-li někdo kyselinu?

podáme mléko
neděláte nic, dokud se nedostaví lékařská pomoc
podáte co největší množství vody
vyvoláme zvracení

VÝZVU podporuje MOP z prostředků MŠMT | Máte zájem o kurz či účast? Neváhejte a napište. | Mapa webu